Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Μια Διαδρομή 1822-2002

/Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Μια Διαδρομή 1822-2002
Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Μια Διαδρομή 1822-20022019-01-16T10:56:21+00:00

02.2006

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα

Η έκθεση Το ελληνικό χαρτονόμισμα. Μια διαδρομή 1822-2002 παρουσιάστηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας τον Φεβρουάριο του 2006 και έκτοτε αποτελεί μόνιμη έκθεση των ελληνικών τραπεζογραμματίων και άλλων υποστηρικτικών τεκμηρίων που προέρχονται από τις συλλογές του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤE). Ο συνδυασμός των δύο συλλογών προσφέρει στον επισκέπτη την πληρέστερη συλλογή τραπεζογραμματίων που τίθενται στη διάθεση των ερευνητών, των σπουδαστών και κάθε ενδιαφερόμενου επισκέπτη.

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από το 1822 μέχρι το 2002. Το 1822 κυκλοφόρησαν από τους επαναστατημένους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Έλληνες οι πρώτες ομολογίες της Eπανάστασης, οι οποίες θεωρούνται ως το πρώτο οιονεί χαρτονόμισμα του νεότερου ελληνικού κράτους, ενώ το 2002 αποτελεί το ορόσημο της κατάργησης της κυκλοφορίας του εθνικού νομίσματος και της έναρξης κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού νομίσματος. Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός.

Οργάνωση έκθεσης: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Τόπος: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2006
Επιμέλεια έκθεσης: Γεράσιμος Νοταράς
Επιμέλεια και συγγραφή καταλόγου έκθεσης: Γεράσιμος Νοταράς