Νέα έκδοση: Memoranda Numismatica Atheniensia 2

//Νέα έκδοση: Memoranda Numismatica Atheniensia 2

Δημοσιεύτηκε η πραγματεία «Monetary portraiture in the northern Black Sea littoral» του Sergei A. Kovalenko. Πρόκειται για το δεύτερο τεύχος της σειράς Memoranda Numismatica Atheniensia (MNA), μια συνέκδοση του Μουσείου Μπενάκη και του ΚΙΚΠΕ.

2019-01-14T10:37:21+00:00